Контакт

Питомник "I´MTG Rimini”
Elena Minelli
IT - Rimini, Италия

Tel.:  339 3062910
E-Mail: thai.cuccioli [at] virgilio.it

WWW: I´MTG Rimini

Фейсбук:: I´MTG Rimini

Кошки

Пометы

Выставки кошек

International Thai Cats

We are an independent community of breeders and lovers of Thai cat at international level.